Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

  • Συνεχής ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησης.
  • Σύνταξη οικονομικών - Λογιστικών αποτελεσμάτων ανά τρίμηνο.
  • Παροχή Φορολογικών - Επιχειρηματικών συμβουλών.
  • Συζητήσεις για εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα που απασχολούν την επιχείρηση.
  • Προϋπολογισμοί αποτελεσμάτων.
  • Στατιστική ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων.
  • Εσωτερικός Έλεγχος - επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων.
  • Σύνταξη - επίβλεψη Ισολογισμών και λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων.
  • Εκπλήρωση των υποχρεώσεων Ο.Ε, Ε.Π.Ε ή Α.Ε προς τις, κατά περίπτωση, εποπτεύουσες Αρχές (Πρωτοδικεία, Νομαρχίες).
parallax background

Λογιστικές και Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Παροχή ολοκληρωμένων και ποιοτικών λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών