Το γραφείο

Στέλιος Φωτόπουλος και Συνεργάτες

Tο Λογιστικό - Φοροτεχνικό γραφείο «Στέλιος Φωτόπουλος και Συνεργάτες» ιδρύθηκε το 2001 με σκοπό να παρέχει υψηλού επιπέδου και εξειδικευμένες φοροτεχνικές, λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και σχεδιασμό οικονομικών μελετών κάθε μορφής, σε ελληνικές & αλλοδαπές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο στελεχώνεται από ανθρώπους με εμπειρία στο χώρο καταρτισμένους, απόφοιτους οικονομικών σχολών και κατόχους μεταπτυχιακών διπλωμάτων, αλλά και με μια ομάδα εξωτερικών συνεργατών και νομικών συμβούλων με εξειδίκευση σε διάφορα θέματα.

Σκοπός του φοροτεχνικού γραφείου είναι η παροχή ολοκληρωμένων και ποιοτικών υπηρεσιών σε φοροτεχνικά, λογιστικά και σε επιπλέον ακόμη θέματα συναφή με το αντικείμενο των εργασιών του .

Οι θεμελιώδεις αρχές του γραφείου είναι η άριστη γνώση και η συνεχής ενημέρωση και εκμάθηση των συνεργατών του σε όλα τα σχετικά επίπεδα του αντικειμένου του , η υπευθυνότητα , η εντιμότητα και η αμέριστη βοήθεια στον πελάτη.

Οι αμοιβές του γραφείου είναι ανταγωνιστικές και εξαρτώνται από την πολυπλοκότητα και τον κύκλο εργασιών της κάθε απιχείρησης που αναλαμβάνει ή της εκάστοτε μεμονωμένης υπόθεσης που καλείται να επιλύσει με σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και την πλήρη ικανοποίηση των πελατών .

parallax background

Λογιστικές και Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Παροχή ολοκληρωμένων και ποιοτικών λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών